Eltad  › Oferta  › Doradztwo BHP

Doradztwo BHP

W ramach doradztwa BHP zapewniamy kompleksowe wsparcie we wszelkich aspektach związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Nasze usługi opierają się na obowiązujących przepisach prawa polskiego. Doradztwo BHP nie polega jedynie na wykonaniu przez nas konkretnego działania, a raczej na kompleksowej opiece mającej na celu poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy w całym przedsiębiorstwie.

Doradztwo BHP to przede wszystkim:

 • szkolenia wstępne i okresowe BHP
 • przeprowadzanie kompleksowych jak i celowych kontroli BHP
 • wykonywanie audytów BHP
 • sporządzanie okresowych analiz BHP
 • sporządzenie ryzyka zawodowego
 • sporządzanie ogólnych oraz stanowiskowych instrukcji BHP
 • doradztwo w sferze przepisów prawa pracy dotyczących BHP
 • sporządzanie dokumentacji powypadkowej
 • prowadzenie obligatoryjnych rejestrów z zakresu BHP
 • sporządzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, a także pomoc w sporządzeniu regulaminu pracy, instrukcji obsługi urządzeń
 • konsultacje przy tworzeniu systemu zarządzania bezpieczeństwem w zakładzie pracy
 • przygotowanie i reprezentację klientów przed organami nadzoru nad warunkami pracy
 • badania środowiskowe
 • oraz wszelkie inne zadania wynikające z rozporządzenia dotyczącego służby BHP

Dlaczego warto powierzyć nam obsługę Państwa firmy?:

 • jest to rozwiązanie tańsze niż powołanie służby bhp i zatrudnienie pracownika na etacie,
 • posiłkujemy się doświadczeniem zebranym dzięki współpracy z licznymi przedsiębiorstwami z różnych branż,
 • nad trudnymi kwestiami pracuje kilka osób o odpowiednich kwalifikacjach,
 • dbamy o stałe podnoszenie kwalifikacji naszych specjalistów i jesteśmy na bieżąco w tematyce z zakresu bezpieczeństwa stanowiska pracy.