Eltad  › Oferta  › Doradztwo PPOŻ

Doradztwo PPOŻ

W ramach doradztwa PPOŻ zapewniamy kompleksowe wsparcie we wszelkich aspektach związanych z ochroną przeciw pożarową. Nasze usługi opierają się na obowiązujących przepisach prawa polskiego. Doradztwo PPOŻ nie polega jedynie na wykonanie przez nas konkretnego działania, a raczej na kompleksowej opiece mającej na celu poprawę bezpieczeństwa przeciwpożarowego w całym przedsiębiorstwie.

Doradztwo PPOŻ to przede wszystkim:

  • sporządzenie instrukcj ppoż dla budynków zgodnie z §6 Rozporządzenia MSWiA o ochronie przeciwpożarowej budynków ( Dz.U. 80 poz. 563 z 2006r.)
  • audyt PPOŻ wraz ze sprządzeniem protokołów stanu bezpieczeństwa pożarowego
  • szkolenie pracowników i pracodawcy z zakresu ochrony PPOŻ
  • sprządzenie instrukcji dotyczących ochrony PPOŻ
  • sformułowanie wniosków dotyczących ryzyka pożarowego oraz technologicznego w obiekcie
  • pomoc przy organizacji bezpiecznych stanowisk pracy
  • wyposażenie nadzorowanych obiektów w wymagany sprzęt PPOŻ
  • okresowe wykonywanie przeglądów stanu technicznego sprzętu gaśniczego
  • opiniowanie i doradztwo w związku z wszystkimi zagadnieniami związanymi z ochroną PPOŻ według przepisów aktualnie obowiązujących w Polsce