O firmie

 

Firma ELTAD S.C. została założona w 1998 roku przez małżeństwo Elizę i Tadeusza Kronenbaum, jako rodzinne przedsiębiorstwo zajmujące się szeroko rozumianym doradztwem i szkoleniami z zakresu BHP, PPOŻ. oraz prawa pracy. Od początku istnienia firma ELTAD S.C. nastawiona była na outsourcing działalności bhp w dwóch zakresach działania. Jednym było wykonywanie jednorazowych zleceń ad hoc, typu przeprowadzenie szkoleń bhp, sporządzenie protokołów wypadku przy pracy, czy przygotowanie oceny ryzyka zawodowego dla firm zewnętrznych. Drugi zakres z kolei obejmował kompleksową obsługę firm w długotrwałych stosunkach partnerskich. Swoje usługi świadczyliśmy głównie na terenie Warszawy i okolic, chociaż nie brakowało również zleceniodawców z innych rejonów kraju. Odbiorcami naszych usług przeważnie były i są firmy administracyjno-biurowe. Dzięki współpracy z nimi udało nam się wyspecjalizować w obsłudze bezpieczeństwa pracy właśnie takich podmiotów.

W 2005 roku nastąpiła zmiana wspólnika i do firmy zamiast Elizy wszedł syn Piotr Kronenbaum. Przez te 12 lat firma prosperowała bardzo dobrze, stale wzmacniając swoją pozycję i budując markę solidnego partnera i specjalisty w zakresie tematyki bhp i prawa pracy. Stawiamy w głównej mierze na zadowolenie klienta, pamiętając jednocześnie, że naszym zadaniem jest zwiększenie bezpieczeństwa w zakładzie pracy. Pragniemy, aby współpraca opierała się na zasadach partnerstwa. Swoją wiedzę stale rozwijamy poprzez udział w licznych seminariach, szkoleniach czy warsztatach prowadzonych przez wyspecjalizowane jednostki szkoleniowe.

Obecnie w zakresie swojej działalności oferujemy:

  • doradztwo w zakresie BHP i PPOŻ ,
  • przeprowadzenie szkoleń BHP (wstępnych, okresowych, dla pracodawców i kadry kierowniczej) – jest to główny element naszej działalności,
  • przeprowadzenie analizy stanu warunków pracy i stanu wypadkowości,
  • sporządzenie oceny ryzyka zawodowego,
  • sporządzenie dokumentacji powypadkowej,
  • sporządzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, a także pomoc w sporządzeniu regulaminu pracy, instrukcji obsługi urządzeń,
  • konsultacje przy tworzeniu systemu zarządzania bezpieczeństwem w zakładzie pracy,
  • przygotowanie i reprezentację klientów przed organami nadzoru nad warunkami pracy,
  • pomoc przy organizacji bezpiecznych stanowisk pracy,
  • usługi prawnicze, głównie w zakresie prawa pracy.

Świadczymy również inne usługi związane z bezpieczeństwem w pracy. W razie, gdy do danej czynności nie posiadamy uprawnień, w ramach umowy podwykonawczej zlecamy to zadanie firmom zaprzyjaźnionym posiadającym odpowiednie uprawnienia.