Eltad  › Oferta  › Szkolenia BHP

Szkolenia BHP

W myśl obowiązujących przepisów prawa pracy, pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy ma obowiązek zapewnić mu przeszkolenie w zakresie BHP.

Przeprowadzanie szkoleń BHP jest jednym z głównych elementów naszej działalności. Mają one postać wykładów z warsztatami. W trakcie szkolenia staramy się o jak najlepszy przekaz wiedzy i dlatego wykorzystujemy prezentacje multimedialne, filmy oraz skrypty. Szkoleniowcy ELTAD S.C. to wyspecjalizowani fachowcy z dziedzin BHP, PPOŻ, a także prawa pracy, podpierający się wieloletnią praktyką i bogatym doświadczeniem zawodowym. Prowadzimy zarówno wstępne jak i okresowe szkolenia BHP.

Przeprowadzamy szkolenia bhp dla:

  • pracodawców oraz osób zarządzających zasobami ludzkimi,
  • pracowników fizycznych,
  • pracowników na stanowiskach inżynieryjno-technicznych,
  • pracowników administracyjno - biurowych.


Szkolenia BHP mają charakter obligatoryjny, a szkolenia okresowe kończą się egzaminem, którego zdanie pozwala uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu. Tematyka przeprowadzanych przez nas szkoleń bezpośrednio wynika z obowiązujących przepisów.

Znając jego wartość, cenimy czas naszych Klientów, dlatego szkolenia organizujemy w ich siedzibach lub oddziałach, co pozwala zaoszczędzić czas oraz koszty dojazdów. Jeśli istnieje taka potrzeba, możemy również pomóc w zorganizowaniu szkolenia poza siedzibą firmy.