Eltad  › Oferta  › Szkolenia PPOŻ

Szkolenia PPOŻ

Zajmujemy się organizacją szkoleń PPOŻ  wstępnych, a także okresowych, dopasowanych do zakładu pracy. W trakcie szkolenia pracownicy uzupełniają wiedzę z zakresu PPOŻ, a także zdobywają praktyczne umiejętności przydatne w przypadku wystąpienia pożaru w miejscu pracy.

Szkolenie PPOŻ ELTAD S.C. obejmuje tematykę:

  • zagrożenie pożarowe
  • pomoc osobom poszkodowanym w pożarach
  • zapoznanie z instrukcją pożarową zakładu
  • rozmieszczenie sprzętu pożarowego w zakładzie
  • obsługa sprzętu gaśniczego
  • oznakowanie ewakuacyjne i pożarowe
  • ewakuacja i procedury alarmowe