Usługi prawnicze

Naszą ofertę dla przedsiębiorców poszerzyliśmy o usługi prawne, głównie z zakresu prawa pracy. Oferujemy pełne wsparcie prawne dla przedsiębiorców przy sporządzaniu dokumentacji, w razie kontroli, a także przy tworzeniu wszelkich regulaminów regulujących pracę całej firmy i jej pracowników.

ELTAD S.C. w ramach usług prawniczych dotyczących prawa pracy oferuje:

 • doradztwo prawne z zakresu umów i stosunku pracy,
 • pomoc podczas tworzenia niestandardowych dokumentów dotyczących zatrudnienia,
 • sporządzanie regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania, czasu pracy kierowców porozumień w sprawie powierzonego mienia oraz wszelkich innych regulaminów wykorzystywanych przez pracodawców,
 • opracowanie zasad udzielania urlopów,
 • pełna pomoc prawna podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy,
 • doradztwo w sferze współpracy ze związkami zawodowymi,
 • odwołania od decyzji dotyczących nałożenia grzywn oraz reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym
 • pomoc prawną w sferze zwolnień grupowych,
 • pomoc w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub cudzoziemców,
 • pomoc przy sporządzeniu dokumentów i pism związanych z prawem pracy,
 • doradztwo we wszelkich innych sprawach z zakresu prawa pracy.